banner

Tháng 11 Công ty đã có đơn hàng mới cần tuyển gấp các kỹ sư cơ khí ( chỉ nhận bằng cao đẳng , đại học chuyên ngành liên quan đến cơ khí ). Hồ sơ sẽ chốt rất nhanh. Mời Các ứng viên hay nhanh đăng ký. Mọi chi tiết liên hệ phòng kinh doanh : 0981635555

Tháng 11 Công ty đã có đơn hàng mới cần tuyển gấp các kỹ sư cơ khí ( chỉ nhận bằng cao đẳng , đại học chuyên ngành liên quan đến cơ khí ). Hồ sơ sẽ chốt rất nhanh. Mời Các ứng viên hay nhanh đăng ký. Mọi chi tiết liên hệ phòng kinh doanh : 0981635555